Кодираните послания на виното — част 2

Индикации по етикетите на вината
бутилки с вино на стенд

Като допълнение към темата за въведение в света на виното ще продължим с класифицирането на вината, давайки пояснение за терминологията фигурираща по етикетите на бутилките с вино.

Означения според годината на реколтата

Много често по етикетите на бутилките с вино са изписани години. Това са така популярните винтажи «Vintage» или реколта, а годината е тази, в която е брано гроздето. Тези вина обикновено се подобряват на вкус с възрастта, и имат колекционна стойност. За винтажните вина се използва най-качествено грозде, за което са положени най-много грижи. Поради това те са по-скъпи от невинтажните. Вината от тази категория са направени в една и съща партида, така, че всяка бутилка би трябвало да има един и същ или подобен вкус. Климатичните фактори през годината, обикновено имат драстично въздействие върху характера на виното до степен, че различните реколти от едно и също лозе може да се различават коренно във вкуса и качеството.

При етикетирането на трапезно вино с географско указание се използват следните специфични традиционни наименования: Премиум (Premium), Резерва (Reserve) и Премиум резерва (Premium Reserve).

Когато имаме индикацията Премиум (Premium), това означава, че виното е произведено от един сорт грозде и се отличава с най-високо качество от цялата реколта като количеството му е не повече от 1/10 от нея. При Резерва (Reserve) имаме вино, произведено от един сорт грозде, което е отлежало най-малко една година, считано от ноември, в годината на реколтата преди предлагането му на пазара. Обозначението Премиум резерва (Premium Reserve) може да се изпише, при условие че виното е произведено от един сорт грозде, от най добрата партида на реколтата и е отлежало най-малко една година. Реализацията на пазара маже да се осъществи само след изчерпване на партидата означена като Премиум (Premium).

Означения според технологията и възрастта

При етикетиране на качествени вина, произведени в определен район могат да се използват допълнителни специфични традиционни наименования като Барик (Barrique) , Премиум оук (Premium Oak) или Първо зареждане в дъбова бъчва (First-fill new oak), Специална резерва (Special Reserve), Специална селекция (Special Selection), Колекционно (Collectable), Розенталер (Rosenthaler).

Индикацията Барик (Barrique, Barrel fermented) може да се впише, при условие че алкохолната ферментация на виното е извършена в дъбово буре тип барик. Означението Премиум оук (Premium Oak) или Първо зареждане в дъбова бъчва (First-fill new oak), означава, че съзряването на виното е извършено в ново дъбово буре с обем до 500 л. Фигурирането на Специална резерва (Special Reserve) на етикета, отразява условието, че виното е произведено от един сорт грозде или е купаж, и е отлежало най-малко една година след изтичането на срока на отлежаване, установен в акта за утвърждаване на качественото вино, произведено в определен район. Специална селекция (Special Selection) може да се впише, при условие че виното е произведено от един сорт грозде или е купаж, и е отлежало най-малко две години след изтичането на срока на отлежаване, установен в акта за утвърждаване на качественото вино, произведено в определен район. Когато имаме индикацията Колекционно (Collectable) виното трябва да отговаря на условията на Специална резерва (Special Reserve) и да е отлежало в бутилки най-малко една година след изчерпване на партидата на последната. Предвиденото количество не трябва да е повече от половината от това за Специална резерва (Special Reserve). Розенталер (Rosenthaler) може да се впише при етикетирането на червено вино, при условие че е получено от препоръчани сортове грозде със захарно съдържание не по-малко от 22 тегловни процента. Младото вино тук е отделено от твърдата фаза при алкохолно съдържание най-малко 11 обемни процента, и окончателният характер на виното е оформен чрез добавяне на гроздова мъст или концентрирана гроздова мъст най-късно 30 дни преди експедицията.

На етикета може да попаднете на индикацията Ново (Nuevo, New)или Младо. Това е гаранция, че виното е произведено изцяло от грозде, получено от една реколта, и е бутилирано до края на годината на беритбата. Вината може да бъдат продавани с индикацията «Ново» до 1 март на следващата година. В този случай на етикетите задължително се вписва и индикацията «срок за продажба — 01.03. ... г.» . След изтичането на тази дата виното не може да се означава и представя като «Ново» и останалите в търговската мрежа количества вино задължително се преетикетират след 31 март на съответната година в съответствие с изискванията на закона.

Означения при етикирането на сладки вина

Беритба при пълна зрялост, се използват, при условие че виното е произведено от грозде със захарно съдържание не по-малко от 19 тегловни процента за белите и розовите вина и 21 тегловни процента за червените вина. Беритба на презряло грозде, е допустимо само когато виното е произведено от грозде със захарно съдържание не по-малко от 21 тегловни процента за белите и розовите вина и 23 тегловни процента за червените вина. Беритба на презряло и ботритизирано грозде се индикира, когато виното е произведено от грозде, по което има развитие на благородно гниене (Botrytis cinerea). Беритба на презряло и стафидирано грозде, е разрешено само когато виното е произведено от грозде, завехнало преди прибирането му, със захарно съдържание не по-малко от 26 тегловни процента. Снежно вино се използва, при условие че виното е произведено от грозде, което се прибира след падане на първия сняг и има захарно съдържание не по-малко от 22 тегловни процента.

Означения за местонахождението на производство

Когато на етикета е обозначено наименования на микрорайон, масив, Замък (Chateau), Стопанство, Манастир, Крепост, Изба, «Гроздето е отгледано от...» и други индикации, които създават представа за лозе и изба то виното трябва да е произведено от грозде, което е изцяло получено точно на това място. Това конкретизиране трябва да гарантира, освен че гроздето, от което е произведено виното, е получено от лозя, които са разположени на тази територията, но и че там са извършени и винификацията и бутилирането.

Означения според сорта на гроздето

Името на сорт грозде или негови синоними могат да бъдат вписани при етикетирането на вино единствено при условие че са класифицирани и утвърдени. При фигуриране на името на определен сорт грозде, това трябва да означава, че той заема най-малко 85% (за България) от състава на виното и е определящ за характера му. Имената на два сорта грозде могат да бъдат вписани, при условие че виното е произведено от тези сортове грозде. Вино, произведено от три и повече сорта грозде, не може да бъде означено с име на сорт или сортове грозде. Особеност при белите вина, е че те могат да бъдат произведени от червени сортове грозде. Обозначението Blanc de Blanc на етикета означава, че вина са получени от бели сортеве грозде, а Blanc de noire от червени.

Според алкохолното съдържание на виното

Важно обозначение по етикетите, е алкохолното съдържание или силата на виното. По него може да разчетете, нивото на зрялост на гроздето при брането. При трапезните вина то варира от 7 до 15 об. % алк., а при десертните от 15 до 22 об. % алк. Алкохолното съдържание е определящо за тялото на виното, както и за неговата трайност.

Обозначаване на партиди

Друг елемент, който фигурира по етикетите е индикацията на производствената партида. Тя се изобразява с латинската буква «L», придружена от цифри и/или букви, включващи поредния номер на произведения продукт, определен от производителя, и кодиращи датата, месеца и годината на бутилиране.

Това са по-важните индикации, които могат да се срещнат по етикетите на бутилките вино. Тук сме се ръководили основно съобразявайки се с изискванията на българското законодателство, но то определено не се различава от световното. В разделите на отделните страни и региони, където има различия и допълнителни означения, те ще бъдат специално упоменати.

На този етап можете спокойно да се впуснете на пътешествие из света на виното и да откриете неговата душа, чар и омая. Преди това обаче не пропускайте, да се запознаете с общите особености при отглеждането на качествено грозде или това което всички наричаме изисквания за тероар. Както винаги пътешествието ще е по-приятно с чаша вино в ръка. Наздраве!

автор: bgBarman.bg

Вино

Най-голямата и подробна енциклопедия на вината по света, структурирани по държави, региони и изби.

Еволюцията на една вълшебна напитка

Кратка история на виното

Древни египтяни берат грозде
1373896159

Ако се вгледате в климатичните райони благоприятни за развитие лозарство и винопроизводство, ще забележите, че те съвпадат с тези, в които се смята че е възникнала човешката цивилизация. Въпреки моите скромни познания по история на света, основавайки се само на този факт, мога да твърдя, че напитката вино е толкова стара, колкото и цивилизацията.

Кодираните послания на виното – част 1

Въведение в света на виното

бутилки вино в кръг
1350899687

Винаги съм смятал виното за най-сложната материя, в която човек може да се изяви. Колкото и да се интересувате и четете, винаги ще има още. Не съм физик, но съм убеден, че е много по лесно да се опознае процесът на делене на ядрото на атома, отколкото мистерията, която се крие зад най-древната напитка. Най-вероятно, това е, защото факторите, които влияят върху отглеждането на лозата, производството на виното и съхранение му, са толкова много, че е абсолютно невъзможно да ги осмислим за един живот. Сигурен съм, че няма експерт по света знаещ всичко за всеки сорт грозде, марка вино и реколта. Хубавото тук е, че ако изпуснем нещо или допуснем грешка, като например сбъркаме малбек с мерло няма да толкова фатално, защото в повечето случаи напитката пак е вино, докато при ядрената физика следва БУМ.

Кодираните послания на виното — част 2

Индикации по етикетите на вината

бутилки с въпросителни на етикета
1346231705

Като допълнение към темата за въведение в света на виното ще продължим с класифицирането на вината, давайки пояснение за терминологията фигурираща по етикетите на бутилките с вино.

От лозата до софрата — част 1

Лози, лозя и тероари

Грозде сорт Мерло на лозата
1346233170

Няма нищо сложно да се приготви вино! През моя дълъг опит като барман, собственик на заведения, софражия и чревоугодник съм опитал всякакви. Вземете грозде, смачкайте го, оставете сока да ферментира и готово — вино! Няма нищо сложно. Истински трудно е обаче, да се приготви качествено вино. Условията за това са две: много знания, труд, опит и любов или много пари, за да платите на някой, който притежава всичко това.

От лозата до софрата — част 2

Производството на вино

производство на вино монограма
1346235473

До преди две десетилетия и то предимно в страните от Стария свят, ударението винаги е било повече върху лозята, отколкото върху винарските изби. Френските винопроизводители, примерно винаги са се определяли като лозаро-винари (viticulteurs), определение, което се доближава повече до отглеждането на гроздето, отколкото да производството на вино. В днешно време, и не само в Новия свят, се появи наименованието винификатори. От самосебеси се разбира, че това название характеризира хората занимаващи се предимно с превръщането на гроздето във вино.

От лозата до софрата — част 3

Технология на белите вина

чаша бяло вино квадратна
1346237607

Действително цветът на бялото вино не е точно бял, а светло-жълт или кехлибарен. Никой не знае, защо през годините, се е получило това разминаване. По този въпрос мога да кажа само, че въпреки, че съм много доволен от неговия натурален жълтеникав цвят, определено никога не бих се чувствал комфортно, ако трябва да си поръчам жълто вино.

От лозата до софрата – част 4

Технология на червените и розовите вина

чаша червено вино квадратна
1346237644

Червените вина се правят изключително от грозде с тъмночервен или син до тъмнолилав цвят. Гроздовият сок е винаги светъл на цвят, независимо какво е гроздето. Червения цвят на виното се доставя от люспата на зърната, по време на технологичния процес на производството им.

От лозата до софрата — част 5

Технология на пенливите вина

чаши със шампанско
1346238333

Преди повече от 300 години един сляп монах, известен с нестандартните си методи, опитвал от своите вина. Той обичал да смесва различни сортове и реколти, отделяйки специално внимание на всеки детайл. Когато взел проба от една от бъчвите, в чашата му забълбукали мехурчета. Той я поднесъл към устните си и плачейки от радост, сякаш докоснал ръката на Господ, повикал своите събратя монаси:

«Елате, братя и побързайте!» — викал той. «Аз пия звезди!»

По темата…

Лозаро - винарски район Тракийска низина

Разположение и тероар

Винарски регион Тракийска низина 1
1346654049

Южният лозаро-винарски район — Тракийска низина, обхваща общините около областите Пловдив, Хасково, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Кърджали, Ямбол и съвсем формално Смолян. Тук почвите и климатичните условия са подходящи за отглеждани предимно на червени сортове грозде, но добре виреят и някои бели. Тук се отглежда и уникалният български сорт мавруд.

Лозаро-винарски район Долината на Струма

Разположение и тероар

Винарски регион Долината на Струма 2
1346661876

Този район заема земите южно от гр. Дупница и е значително повлиян от топлите въздушни течения по поречията на реките Места и Струма. В сравнение с останалите той не притежава голяма площ, на за сметка на това е най-топлият и специфичен лозаро-винарски район на България.

Въведение към вината на Италия

Изглед на лозови насаждения в Пиемонт Италия
1388872130

В миналото античните гръцки преселници и колонизатори нарекли земите на днешна Италия «Оенотрия», което в превод означава «Земята на виното». От тогава до днес, нейните жители са отдадени на виното, а тя все още продължава да е страната произвеждаща най-голямото количество от гроздовия еликсир.

реклама Whiskey Fest 2019

Прекомерната употреба на алкохол води до пристрастяване и сериозни заболявания!

Консумирайте с удоволствие и мярка!