Характеристика на Хайландс — Високопланинските части на Шотландия

Highlands
Карта на шотландски регион Хайланд - голяма

Географски погледнато, Високопланинската част на Шотландия — Хайландс (Highlands) се простира на север от линията, минаваща диагонално от Гирван — на запад, до Стонхеван — на изток. Някога тази линия била известна като «Позорната линия на Високопланинските части».

«Позорната линия на Високопланинските части» е продукт на опитите на Английското правителство да ликвидира дребното производство на алкохол. Било постановено, че зад тази линия, във Високопланинските части на Шотландия, може да се произвежда алкохол, но само в дестилационни казани с определен размер и от съставки, които се произвеждат локално. Докато английското влияние се простирало безпроблемно над Нископланинските райони на Шотландия, то Високопланинските й части запазват своя език и обичаи, както и необикновения вкус на своето уиски. От 1784 до 1816 г. била забранена прадажбата на уиски, произведено в Хайландс, зад тази линия. Излишно е да казвам, че тази забрана се е пренебрегвала ежедневно. Пост фактум, малките дестилерии и ексклузивното използване на ечемичен малц прави това шотландско уиски изключително желано. Наследството е не само поддържано, но и развивано и усъвършенствано, благодарение на глобалния интерес към неповторимото Хайланд Сингъл Малцово Уиски.

Високопланинските части на Шотландия са една от най-вълнуващите природни картини в цяла Европа. Същевременно е и най-рядко заселената. Както се очаква от името, тя е насечена предимно от планини. Най-високият връх в цяла Великобритания, Бен Невис, със своите 1343 м, е именно тук. Останалите около 300 планини са с около 900 м надморска височина и са напъстрени от безброй дефилета, долчинки, реки и езерца, между които и световноизвестното Лох Нес. Всички необходими природни дадености за производство на превъзходно уиски са налице.

Хайландс (Highlands) е огромна област и поради това днес е разделена на под области: «Източна», «Централна и Южна», «Западна», «Северна» и сравнително новото и модерно подразделение «Спейсайд». В някои източници островите на север и запад от Хайландс се посочват като отделен регион «Острови». Това е по-скоро географско разделение, но вкусовите качества на уискитата, дестилирани там, имат своя специфика, и затова ще ги разглеждаме като отделен подрегион на Хайландс.

автор: bgBarman.bg

Хайланд

Характеристика на Хайландс — Високопланинските части на Шотландия

Highlands
Карта на шотландски регион Хайланд - голяма

Географски погледнато, Високопланинската част на Шотландия — Хайландс (Highlands) се простира на север от линията, минаваща диагонално от Гирван — на запад, до Стонхеван — на изток. Някога тази линия била известна като «Позорната линия на Високопланинските части».

«Позорната линия на Високопланинските части» е продукт на опитите на Английското правителство да ликвидира дребното производство на алкохол. Било постановено, че зад тази линия, във Високопланинските части на Шотландия, може да се произвежда алкохол, но само в дестилационни казани с определен размер и от съставки, които се произвеждат локално. Докато английското влияние се простирало безпроблемно над Нископланинските райони на Шотландия, то Високопланинските й части запазват своя език и обичаи, както и необикновения вкус на своето уиски. От 1784 до 1816 г. била забранена прадажбата на уиски, произведено в Хайландс, зад тази линия. Излишно е да казвам, че тази забрана се е пренебрегвала ежедневно. Пост фактум, малките дестилерии и ексклузивното използване на ечемичен малц прави това шотландско уиски изключително желано. Наследството е не само поддържано, но и развивано и усъвършенствано, благодарение на глобалния интерес към неповторимото Хайланд Сингъл Малцово Уиски.

Високопланинските части на Шотландия са една от най-вълнуващите природни картини в цяла Европа. Същевременно е и най-рядко заселената. Както се очаква от името, тя е насечена предимно от планини. Най-високият връх в цяла Великобритания, Бен Невис, със своите 1343 м, е именно тук. Останалите около 300 планини са с около 900 м надморска височина и са напъстрени от безброй дефилета, долчинки, реки и езерца, между които и световноизвестното Лох Нес. Всички необходими природни дадености за производство на превъзходно уиски са налице.

Хайландс (Highlands) е огромна област и поради това днес е разделена на под области: «Източна», «Централна и Южна», «Западна», «Северна» и сравнително новото и модерно подразделение «Спейсайд». В някои източници островите на север и запад от Хайландс се посочват като отделен регион «Острови». Това е по-скоро географско разделение, но вкусовите качества на уискитата, дестилирани там, имат своя специфика, и затова ще ги разглеждаме като отделен подрегион на Хайландс.

автор: bgBarman.bg

По темата…

Западен Хайланд

West Highland

Западен Хайланд малка
1344929788

Ако дестилериите в южната част на хайланд образуват лесен за обхождане маршрут, то за да стигнем до тези на западното крайбрежие, ще ни е нужно доста време. Малките дестилерии, издигащи се сред земеделските градчета в това прекрасно кътче на Шотландия, отдавна са изчезнали. Също и тези, които изникнали по бреговете на езерото Фин (Fyne) и реката Клайд (Clyde), чиито уискита се транспортирали с лодка или влак до Глазгоу (Glasgow), за блендиране. В наши дни са останали само ...

Характеристика на Северен Хайланд

Северен Хайланд малка
1344930416

Само седем дестилерии оперират, към момента, в района на северозапад от Инвернес (Inverness). За съжаление, на територията на столицата на Хайланд няма нито една действаща дестилерия. От този район, между Мурей (Moray) и Кромарти (Cromarty), произлиза първата марка Шотландско уиски — Forintosh (Форинтош), на която бил даден статут на Duty Free, благодарение на политическата привилегированост на собственика й.

Скучни острови. Интересни уискита

Характеристика на подрегиона «Острови» на Хайландс

Хайланд-Острови-малка
1423816403

Лесно е да се мисли, че островите, разпръснати на северозапад от бреговете на Шотландия, са винаги мрачни, студени, самотни и същевременно прекрасни и романтични. Погледнати от ъгъла на любителите на малцови уискита, те не са само това. Тези острови са дом на едни от най-индивидуалистичните шотландски уискита.

реклама Whiskey Fest 2019