Изворът на живота — част 3

Видове бутилирана вода
видове бутилирана вода квадрат

Натуралните минерални води и изворните води са води с естествено произход. Това означава, че те идват от защитени източници, които ги правят годни за консумация от човека без допълнителна химична обработка. Тези естествени източници са известни като подпочвени източници (води).

Произход и класификации

Подпочвените води се захранват обикновено с дъждовна вода или сняг, а след това се просмукват под земята и пътуват надолу, през слоеве от скали и пясък, по пътя към подземната си дестинация. По време това пътуване се извършва естествено пречистване на водата, а самото то може да продължи от няколко месеца до няколко хиляди години в зависимост от местната геология. Подземното местоположение означава също, че тя е защитена от замърсяване.

Не всички бутилирани води, които пием имат качествата на защитените от замърсяване подпочвени източници. Това ни отвежда до другия основен водоизточник и той както сами се досещате, се намира на повърхността.

Повърхностните води, както подсказва и името, е натрупаната вода по повърхността на планетата, в реки и водоеми. Обикновено, те се възобновяват от подпочвените води, дъжд, сняг или от вода, която на практика е била предварително, използвани в градската водопроводна система, след което се пречиства (третира с химикали) и влива.

Докато това не е приемлив източник на питейна вода, сравнен с натуралните минерални води или изворните води, може да се използва за чешмяна вода. Третирана с химически вещества, тя е напълно безопасна за консумация от човека.

Както става ясно бутилираната вода се разделя основно на три категории: натурална минерална вода, изворна вода и питейна или трапезна вода.

От друга страна тя може да бъде газирана и обикновена (негазирана).

Натурална минерална вода

Натурална минерална вода е продукт от защитени подземни източници от околната среда и естествено безопасна за здравето напитка в нормалното си състояние. Тя може също да има допълнителни характеристики, свързани със съдържанието на определени минерали и приобщеност към даден район на произход. Повечето потребители имат любимите марки, водени от тези две асоциативни определения.

Всяка натурална минерална вода трябва да е от определен подземен източник (чрез сондажен отвор или извор) и трябва да бъдат защитена от всякакъв вид замърсяване от внимателното управление на водосборните басейни до използваните материали за изработка на бутилката. Натуралните минерални води, трябва да бъдат бутилирани при източника с директна връзка на тръбопровода. С други думи, те не могат да бъдат транспортирани до инсталацията за бутилиране в насипно състояние.

Водата от всеки кладенец има отличителен състав, вариращ от много ниско минерално съдържание — <50 мг. на литър, до високо минерално съдържание — >1500 мг. на литър, както и характерен вкус Характерният минерален състав на всяка натуралната минерална вода трябва да е стабилен и указан върху етикета, като също така могат да се споменат и ползите за здравето, спазвайки много строги изисквания. Етикетът трябва да отразява мястото на произход и името на източника.

Натуралните минерални води, трябва да отговарят на високите стандарти за качество, различни от тези за конвенционалните питейни (трапезни) води. Те са строго регламентирани от националното законодателство и ЕС и гарантират, че са с доказан естествен произход и без всякаква форма на замърсяване. Натуралните минерални води не могат да бъдат дезинфекцирани и третирани с химически вещества.

Всяка пролет всички натурални минерални води в Европа трябва да получат официално признаване, което й позволява да бъде включена в списъка, публикуван в специален бюлетин на Европейския съюз.

Изворна вода

Подобно на натурална минерална вода, изворната вода също трябва да е от определен подземен източник (чрез сондажен отвор или извор) и естествено да бъде микробиологично безопасна, без дезинфекция при източника. Тя трябва да бъде бутилирана при източника. Етикетът трябва да отразява произхода й и името на източника.

Основната разлика между изворната и натуралната минерална вода е, че за първата стабилния минерален баланс не е необходимо изискване и химичния състав не трябва да бъде отбелязан върху етикета, въпреки че много от производители го правят.

Също така като химически параметри, изворна вода трябва да отговарят на стандартните норми на питейната трапезната) вода. Няма официален процес за признаване на изворните води, но се изисква постоянен мониторинг и защита на качеството.

Питейна (трапезна) вода

Бутилираната питейна вода, понякога наричани «трапезна вода», е описанието, което се дава на други бутилирани води, които може да произхождат от различни източници, включително подземни води, повърхностни води и общински доставки. Продуктът трябва да е съобразен със стандартите за питейна вода. Като цяло е третирана и дезинфекцирана, а ако е от ВиК мрежата и дехлорирана. За създаване на определен и характерен вкус може да се добавят или премахнат минерали. Това са т.нар. «подготвени води». Може да се добави и Въглероден диоксид (CO2), за да се получи газирана вода. Основното при тези води е осигуряването на сигурен, чист и постоянен продукт.

Обикновена или газирана

Натуралните минерални води, могат да бъдат или естествено ефервесцентни при източника, или като резултат от добавянето на въглероден диоксид (CO2).

Законодателството прави разграничение между:

  • «Естествено газирана вода», когато съдържанието на CO2, намиращо се в бутилираната е идентично с това, на откритото при източника;
  • «Натурална минерална вода с прибавен газ от извора», когато нивото на CO2, установено в бутилирана е по-голямо от това при източника и;

  • «Газирана натурална минерална вода», когато CO2, намерен в бутилираната е от произход различен от този на находището, от който идва водата.
  • «Газирана вода — Сода» — когато газировката е постигната изцяло чрез изкуствено обогатяване с CO2.

Ароматизирана вода с добавки

Напитка, състояща се от вода с добавки на естествени или изкуствени аромати, билки, и други, обикновено с по-ниски калорийни стойности, отколкото безалкохолните напитки. В много случаи, те съдържат витамини и минерали, добавени чрез плодовете, включени в състава им. Ароматизираните води биват подсладени и неподсладени. Това обикновено са чисто маркетингови продукти, разчитащи на продажби, благодарение на разнообразните си вкусове и високата презадоволеност на клиентите, които постоянно изискват нещо ново. Те са леки освежаващи и щадящи стомаха, за разлика от газираните безалкохолни напитки.

автор: bgBarman.bg

Минерални и трапезни води

Aqua Fratelli Vita / Badoit / Evian / Nestlé Pure Life / Perrier / S. Pellegrino / San Benedetto / Tedi Waterrr / Volvic / Банкя

Изворът на живота — част 1

За водата и човешкото тяло

вода 2
1346306460

Водата. Тя е тази, която ни утолява жаждата, разхлажда ни в летните жеги и поддържа личната ни хигиена. Знаем ли обаче достатъчно за нея?

Няма да ви отегчавам с дълги писания, за значението на водата за планетата и нейните обитатели. Всички сте учили това в училище и много от Вас знаят и могат да кажат доста повече от мене по въпроса. За тези, които са отсъствали от часовете по биология, природознание или както го наричат сега, ето някои факти, които да си припомняте, когато сервирате, пиете или поръчвате от жизнената сила наречена вода, най-малкото, защото е интересна тема за разговор, ако нямате за какво друго да говорите.

Изворът на живота — част 2

История на бутилираната вода

История на бутилираната вода квадрат
1346307131

Натуралните минерални води са част от световното природно богатство и културното наследство на всяка страна, на всеки от четирите континента.

Човекът е осъзнал здравословните свойства на подземните води преди няколко хиляди години. Хипократ е от първите открили благоприятното въздействие на някои минерални води. Най-великите философи от Древна Гърция говорят за достойнствата и, а за римляните, къпането в термални бани е част от тяхната култура.

Изворът на живота — част 3

Видове бутилирана вода

видове бутилирана вода панорамна
1346308015

Натуралните минерални води и изворните води са води с естествено произход. Това означава, че те идват от защитени източници, които ги правят годни за консумация от човека без допълнителна химична обработка. Тези естествени източници са известни като подпочвени източници (води).

Изворът на живота — част 4

Изисквания за качество на бутилираната вода

Михалково газирана
1346309861

Днес, когато живеем в сравнително замърсена околна среда, качеството и безопасността на напитките, които консумираме е приоритетна тема. От всички тях, бутилираната вода, доминираща количествено на пазара на безалкохолни напитки, трябва да посреща най-високите стандарти за качество и безопасност.

реклама Whiskey Fest 2019
Болс Пепърминт Пяна - мента

Bols Peppermint Foam

Bols Peppermint Foam (Болс Пепърминт Пяна) е уникален продукт съчетаващ качествата на ликьор Болс Зелена мента и съвременните кулинарни технологии.