Черноморски

Лозаро-винарски район — Черноморски

Разположение и тероар
Винарски регион Черноморски 1

Източния лозаро — винарски район обхваща Лудогорието, Добруджа и 25 — 40 км. в сушата от крайбрежната линия на Черно море. Мекия климат тук е много благоприятно за отглеждането на белите сортове Мускат Отонел, Димят, Шардоне, Юни блан, Траминер, Совиньон блан, които тук дават отлично по качество грозде. В този район се произвеждат едни от най-добрите у нас сухи и полусухи вина, които съчетават приятен плодов аромат, плътен вкус и елегантна свежест.

Лятото по черноморското крайбрежие е сравнително топло, а зимата ­ мека. Средните януарски температури варират от около 0,8 °С (на север) до 3,4 °С (на юг). Юлските температури са около 22 ­- 24 °С. Ветровете през по-голямата част от годината са западни и северозападни. Често през зимата и лятото се проявяват северни и североизточни ветрове. От местните най-характерни са бризовете, които през деня духат от морето към сушата, а през нощта обратно. Те носят постоянна прохлада.

Стара планина потъва в Черно море при нос Емине и разделя района на две части южна и северна.

Северен черноморски район

Северният черноморски регион включва Златна Добруджа на север до гр. Силистра, скалистото крайбрежие на Черно море на изток, Лудогорието на запад, а на юг през Търговище, средновековните столици в Шуменско, до Източна Стара планина и нос Емине. Регионът включва Варненска, Добричка и Шуменска области, Търговище и Разград.

Българската част на Добруджа се дели на две: равнинно източно плато и хълмиста западна Добруджа. Териториално Добруджа се намира в няколко български области. Средната надморска височина на равнинна Добруджа е около 230 м, а бреговата ивица е стръмна. През българската част на Добруджа не протичат реки. Преобладават слабо излужените и карбонатните черноземи. Климатът тук не е екстремален, въпреки че зимата изглежда сурова заради непрестанно духащите ветрове. Най-добри условия за развитие на лозарството има в Северна Добруджа.

Лудогорието представлява обширно плато из източната част на Дунавската хълмиста равнина. Включва общините Каолиново, Исперих, Кубрат, Завет, Дулово, Главиница, Тервел, Вълчи дол, а Разград се намира на западната граница на областта. Намира се на надморска височина между 250 и 350 м. На североизток и изток постепенно преминава в Добруджа. Северната граница минава по линията дунавския бряг в област наречена Елията. На запад достига до долините на реките Бели Лом и Топчийска. Южната граница започва от Разградските и Самуиловските възвишения до долината на Бресташка река. Платото е изградено от варовици и мергели, а върху тях льос. Почвите са черноземи, лесивирани и файоземи. Климатът е умереноконтинентален.

Търговище, Шумен и средновековните български столици. Останалите микрорайони на северо-източния регион на България, се определят основно от хълмисти и полухълмисти терени. Средната надморска височина е 200 — 250 м. над морското равнище. Климата, повлиян от морето е мек, умерено — континентален. Есента е топла, суха и продължителна, което е много благоприятно за натрупването на достатъчно захари. Средната годишна температура е 11.1 °С. Средногодишните валежи са най-ниски за страната около 440 мм. Те са предимно с късно пролетен и ранно летен максимум. На север са разпространени черноземите и сивите горски почви, Върху варовиковите терени са разположени хумусно карбонатни черноземи. Съдържанието на хумус е основно високо в горния слой и намалява с дълбочината. Край реките с широко разпространение са алувиално-ливадните почви. В този микрорайон са концентрирани най големите производители в района.

В Северния черноморски регион на България се отглеждат се най-вече бели сортовете като димят, ризлинг, мускат отонел, шардоне, юни блан, траминер, совиньон блан, които тук дават отлично по качество грозде.

Тук се намират големи производители като: Хан Крум, Винекс Преслав и ЛВК Търговище, Домейн Бояр — Шумен, Винарска изба Осмар, Димят Варна, Винпром Алвина.

Южен черноморски район

Районът обхваща крайбрежието на Черно море на юг от нос Емине до границата ни с Турция. Климатът е повлиян от морето, отличава се с хладна пролет, горещо лято и продължителна, суха есен. Зимата е мека и температурите много рядко падат драстично под нулата. В Южното Черноморие валежите достигат 500 — 600 мм, а на места и повече. Почвите са разнообразни, от засолени и смолници около Бургас, до псевдоподзолистни и канелени горски на юг до Странджа. Край реките широко са разпространени алувиално-ливадните почви. В района на р. Велека на неголяма територия се срещат и жълтоземни почви.

Традиционно отглежданите сортове са бели, най-вече шардоне, димят, ркацители, мускат и совиньон блан. От червените — каберне, мерло и памид преобладават в сортовата палитра.

Двата изявени винарски центъра са Поморие и Бургас. Популярни производители са Черноморско злато и Шато Росеново.

автор: bgBarman.bg
реклама Whiskey Fest 2019
Мартел VSOP набук

Нова визия на Martell VSOP

Една от водещите марки коняк на световния пазар Мартел, собственост на гиганта в индустрията Pernod Ricard, лансира нова визия за своя VSOP клас.