Хайланд

Характеристика на Хайландс — Високопланинските части на Шотландия

Highlands
Карта на шотландски регион Хайланд - голяма

Географски погледнато, Високопланинската част на Шотландия — Хайландс (Highlands) се простира на север от линията, минаваща диагонално от Гирван — на запад, до Стонхеван — на изток. Някога тази линия била известна като «Позорната линия на Високопланинските части».

«Позорната линия на Високопланинските части» е продукт на опитите на Английското правителство да ликвидира дребното производство на алкохол. Било постановено, че зад тази линия, във Високопланинските части на Шотландия, може да се произвежда алкохол, но само в дестилационни казани с определен размер и от съставки, които се произвеждат локално. Докато английското влияние се простирало безпроблемно над Нископланинските райони на Шотландия, то Високопланинските й части запазват своя език и обичаи, както и необикновения вкус на своето уиски. От 1784 до 1816 г. била забранена прадажбата на уиски, произведено в Хайландс, зад тази линия. Излишно е да казвам, че тази забрана се е пренебрегвала ежедневно. Пост фактум, малките дестилерии и ексклузивното използване на ечемичен малц прави това шотландско уиски изключително желано. Наследството е не само поддържано, но и развивано и усъвършенствано, благодарение на глобалния интерес към неповторимото Хайланд Сингъл Малцово Уиски.

Високопланинските части на Шотландия са една от най-вълнуващите природни картини в цяла Европа. Същевременно е и най-рядко заселената. Както се очаква от името, тя е насечена предимно от планини. Най-високият връх в цяла Великобритания, Бен Невис, със своите 1343 м, е именно тук. Останалите около 300 планини са с около 900 м надморска височина и са напъстрени от безброй дефилета, долчинки, реки и езерца, между които и световноизвестното Лох Нес. Всички необходими природни дадености за производство на превъзходно уиски са налице.

Хайландс (Highlands) е огромна област и поради това днес е разделена на под области: «Източна», «Централна и Южна», «Западна», «Северна» и сравнително новото и модерно подразделение «Спейсайд». В някои източници островите на север и запад от Хайландс се посочват като отделен регион «Острови». Това е по-скоро географско разделение, но вкусовите качества на уискитата, дестилирани там, имат своя специфика, и затова ще ги разглеждаме като отделен подрегион на Хайландс.

автор: bgBarman.bg

По темата…

Характеристика на Северен Хайланд

Северен Хайланд малка
1344930416

Само седем дестилерии оперират, към момента, в района на северозапад от Инвернес (Inverness). За съжаление, на територията на столицата на Хайланд няма нито една действаща дестилерия. От този район, между Мурей (Moray) и Кромарти (Cromarty), произлиза първата марка Шотландско уиски — Forintosh (Форинтош), на която бил даден статут на Duty Free, благодарение на политическата привилегированост на собственика й.

Характеристика на Източен Хайланд (East Highland)

Източен Хайланд малка
1344929656

В миналото тази част се е разделяла на две основни групи: тези — от долината на Стратмор (Strathmore) и Мърнс (Mearns), основно пасища, разпростиращи се от източното подножие на планината, до бреговете на източното крайбрежие на Шотландия и останалата част — по хълмовете и плодородните долини, в централната и северната част на област Абърдийн (Aberdeenshire).

Характеристика на Централен и Южен Хайланд

Central & South Highland

Южен и Централен Хайланд малка
1404737190

Повечето от дестилериите тук дължат своето съществуване на появилите се през 19 век марки блендирани скочове. Въпреки че много от дестилериите са изградени по-късно от самите производители на блендове, са се запазили и част от действащите преди това.

реклама Whiskey Fest 2019